DUYURULAR

2024 MART NAKİT AKIM GELİR- GİDER TABLOSU

TH.SS. BÜYÜKEGE KONUT VE ARSA YAPI KOOPERATİFİ

                 MART 2024  NAKİT AKIM TABLOSUTOPLAM NAKİT GİRİŞLER393.140,31A-129.02.2024 KASA DEVRİ560,39

A-229.02.2024 BANKA DEVRİ34.311,39

A-329.02.2024 BANKA VADELİ HESAP163.066,83

A-4 ÜYELERDEN TAHSİLATLAR (AİDAT-GZ-TAZM.)158.446,70

A-5DİĞER GELİRLER (YÖNETİM EMANET-BAĞIŞ)0,00

A-6AYÇA ARITMA KATILIM31.052,12

A-7BANKA VADELİ HS. FAİZ GELİRİ5.702,88TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLAR136.584,67B-1İŞÇİ ÜCRETLERİ(NET MAAŞ)81.336,30

B-2İŞÇİ ÜCRET SGK PRİM VE VERGİ1.723,62

B-3PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ0,00

B-4ULAŞIM GİDERİ  (PERSONEL)0,00

B-5MUHASEBE  GİDERLERİ  8.640,00

B-6AVUKATLIK GİDERLERİ0,00

B-7HUZUR HAKKI GİDERLERİ8.700,00

B-8TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ  530,84

B-9ARITMA ELEKTRİK VE BAKIM ONARIM GİDERİ23.879,00

B-10ÇEVRE DÜZENLEME 3.916,82

B-11TRAKTÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ942,85

B-12İLAÇLAMA GİDERLERİ (Zeytin İalcı alım bedeli)0,00

B-13SİTE İÇİ ELK. VE SU TESİSAT GİDERİ150,00

B-14NOTER VE MAHKEME HARÇ GİDERİ0,00

B-15BÜRO ELK. VE SU GİDERLERİ95,00

B-16BÜRO GENEL KIRTASİYE VB.54,00

B-17BANKA MASRAFI-DAMGA V. VB.725,99

B-18GENEL KURUL GİDERLERİ0,00

B-19HABERLEŞME GİDERLERİ829,75

B-20DİDİM BLD. ÖDENEN VERGİLER0,00

B-21SOKAK AYDINLATMA2.755,00

B-22DEMİRBAŞ ALIMI VE BAKIM ONARIM GİDERİ (Ot Biç.mk.ve yd)0,00

B-23TİCARET ODASINA ÖDENEN HARÇLAR VB.0,00

B-24SAPLIADA DERNEKLER AİDATI0,00

B-25YÖNETİM (EMANET İADESİ)2.305,50256.555,64C-131.03.2024  DEVİR KASA2.699,31

C-231.03.2024  DEVİR BANKA103.855,76

C-331.03.2024  BANKA VADELİ HESAP150.000,57


2023 OCAK AYI NAKİT AKIM GELİR GİDER TABLOSU

TH.SS. BÜYÜKEGE KONUT VE ARSA YAPI KOOPERATİFİ
             OCAK 2023  NAKİT AKIM TABLOSU
A- TOPLAM NAKİT GİRİŞLER 264.692,94
A-1 31.12.2022 KASA DEVRİ 932,02
A-2 31.12.2022 BANKA DEVRİ 88.777,23
A-3 31.12.2022 BANKA DEVRİ(TAZMİNAT FONU) 53.909,27
A-4  ÜYELERDEN TAHSİLATLAR (AİDAT-GZ-TAZM.) 120.273,16
A-5 EK AİDAT 0,00
A-6 DİĞER GELİRLER (YÖNETİM EMANET-BAĞIŞ) 0,00
A-7 AYÇA ARITMA KATILIM 0,00
A-8 BANKA VADELİ HS. FAİZ GELİRİ 801,26
B- TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLAR 76.167,80
B-1 İŞÇİ ÜCRETLERİ(NET MAAŞ) 30.265,35
B-2 İŞÇİ ÜCRET SGK PRİM VE VERGİ 19.415,91
B-3 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ 0,00
B-4 ULAŞIM GİDERİ  (PERSONEL) 0,00
B-5 MUHASEBE  GİDERLERİ   4.076,58
B-6 AVUKATLIK GİDERLERİ 0,00
B-7 HUZUR HAKKI GİDERLERİ 8.700,00
B-8 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ   324,50
B-9 ARITMA ELEKTRİK BAKIM ONARIM G 5.747,40
B-10 ÇEVRE DÜZENLEME  723,00
B-11 TRAKTÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 0,00
B-12 İLAÇLAMA GİDERLERİ  0,00
B-13 SİTE İÇİ ELK. VE SU TESİSAT GİDERİ 125,00
B-14 NOTER VE MAHKEME HARÇ GİDERİ 29,68
B-15 BÜRO ELK. VE SU GİDERLERİ 400,25
B-16 BÜRO GENEL KIRTASİYE VB. 371,90
B-17 BANKA MASRAFI-DAMGA V. VB. 277,73
B-18 GENEL KURUL GİDERLERİ 0,00
B-19 HABERLEŞME GİDERLERİ 266,50
B-20 DİDİM BLD. ÖDENEN VERGİLER 0,00
B-21 SOKAK AYDINLATMA 3.354,00
B-22 DEMİRBAŞ ALIMI VE BAKIM ONARIM GİDERİ 0,00
B-23 TİCARET ODASI AİDAT GİDERLERİ 0,00
B-24 ASKİ GENEL MD. SU KATKI PAYI 0,00
B-25 KIDEM TAZMİNAT GİDERİ 0,00
B-26 ENERJİ KİMLİK BELGESİ 0,00
B-27 SAPLIADA DERNEKLER AİDATI 90,00
B-28 YÖNETİM (EMANET İADESİ) 2.000,00
C-  188.525,14
C-1 31.01.2023  DEVİR KASA 5.296,19
C-2 31.01.2023  DEVİR BANKA 113.358,48
C-3 31.01.2023  DEVİR  BANKA (TAZMİNAT FONU)          69.870,47

2021 YILI KASIM SONU NAKİT AKIM GELİR-GİDER
KONUT DEVİR İŞLEMLERİNDE ORTAKLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ÖNEMLİ DUYURU 

Kooperatifimiz üyelerinin ortaklıktan çıkma veortaklığın devri konusunda Kooperatif Ana Sözleşmesi hükümleri gereğince işlemyapılmaktadır. Dolayısı ile tüm ortaklarımız Ana Sözleşmenin bütün hükümleriniyerine getirmekle yükümlüdür.

Ana Sözleşmenin 17 nci maddesinde” Ortaklık, yazılıolarak Yönetim Kuruluna bildirilmek suretiyle 10 ncu maddedeki ortaklıkşartlarını taşıyan kişilere devredilebilir. Devir halinde eski ortağın Kooperatife karşı tüm hak ve yükümlülükleriyeni ortağa geçer…”, 20 ncimaddesinde ”Her ortak, kooperatifin borçlarına karşıtaahhüt ettiği pay tutarı kadar sorumludur. Kooperatiften ilişkisi kesilenortağın sorumluluğu, ayrıldığı tarihten itibaren iki yıl devam eder.Kooperatife giren her ortak girişinden önce doğmuş olan Kooperatif borçlarındandolayı diğer ortaklar gibi sorumlu olur…”denildiğinden ortaklıkdevirlerinde bu hükümlere göre davranılması hukuki bir zorunluluktur.

Bu nedenle; Kooperatifimizortaklarının konutlarını satmadan önce Kooperatif Ana Sözleşmesinde yer alanyükümlülükleri gereği Kooperatife ait borçlarını kapatarak devretmekzorundadırlar. Aksi durumda yeni ortağın ortaklığa girişten önceki borçlardandolayı sorumlu olacağı bilinmelidir.

ORTAKLIK DEVRİNDEYAPILMASI GEREKENLER

1-Devri yapan ortağın ortaklık devrine ilişkin yazılıtalebi

         2-Üyelik Devrine ilişkin üyelikformu(Kooperatif bürosundan alınacaktır.)

         3-Tapu Fotokopisi,

  4-Yeni ortağın Kimlik  Fotokopisi ve 1 adet resim                                          

                                              YÖNETİMKURULU                                                                                                             

2021 EKİM SONU NAKİT AKIM GELİR-GİDER

TH.SS. BÜYÜKEGE KONUT VE ARSA YAPI KOOPERATİFİ
           EKİM 2021  NAKİT AKIM TABLOSU
A- TOPLAM NAKİT GİRİŞLER 105.433,73
A-1 30.09.2021 KASA DEVRİ 2.030,26
A-2 30.09.2021 BANKA DEVRİ 66.123,68
A-3  ÜYELERDEN TAHSİLATLAR (AİDAT-GZ-TAZM.) 30.897,07
A-4 DİĞER GELİRLER  0,00
A-5 AYÇA ARITMA KATILIM 6.131,85
A-6 BANKA VADELİ HS. FAİZ GELİRİ 250,87
B- TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLAR 26.965,17
B-1 İŞÇİ ÜCRETLERİ 12.320,81
B-2 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ 0,00
B-3 ULAŞIM GİDERİ 0,00
B-4 MUHASEBE AVUKATLIK GİDERLERİ   1.143,88
B-5 HUZUR HAKKI GİDERLERİ 1.958,66
B-6 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ   0,00
B-7 ARITMA ELEKTRİK BAKIM ONARIM G 7.245,20
B-8 ÇEVRE DÜZENLEME (SİTE İÇİ BAKIM ONARIM) 633,30
B-9 TRAKTÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 80,00
B-10 İLAÇLAMA GİDERLERİ 0,00
B-11 SİTE İÇİ ELK. VE SU TESİSAT GİDERİ 90,00
B-12 NOTER VE MAHKEME HARÇ GİDERİ 0,00
B-13 BÜRO ELK. VE SU GİDERLERİ 99,42
B-14 BÜRO GENEL KIRTASİYE VB. 382,00
B-15 BANKA MASRAFI-DAMGA V. VB. 95,14
B-16 GENEL KURUL GİDERLERİ 55,26
B-17 HABERLEŞME GİDERLERİ 240,50
B-18 DİDİM BLD. ÖDENEN VERGİLER 0,00
B-19 SOKAK AYDINLATMA 1.281,00
B-20 DEMİRBAŞ ALIMI VE BAKIM ONARIM GİDERİ 1.340,00
B-21 TİCARET ODASI AİDAT GİDERLERİ 0,00
B-22 ASKİ GENEL MD. SU KATKI PAYI 0,00
B-23 KIDEM TAZMİNAT GİDERİ 0,00
C-  78.468,56
C-1 31.10.2021  DEVİR KASA 1.464,16
C-2 31.10.2021  DEVİR BANKA 77.004,40

2021 YILI EYLÜL SONU NAKİT AKIM GELİR-GİDER

TH.SS. BÜYÜKEGE KONUT VE ARSA YAPI KOOPERATİFİ
           EYLÜL 2021  NAKİT AKIM TABLOSU
A- TOPLAM NAKİT GİRİŞLER 126.608,74
A-1 31.08.2021 KASA DEVRİ 2.499,11
A-2 31.08.2021 BANKA DEVRİ 81.466,76
A-3  ÜYELERDEN TAHSİLATLAR (AİDAT-GZ-TAZM.) 31.479,52
A-4 DİĞER GELİRLER  0,00
A-5 AYÇA ARITMA KATILIM 10.973,45
A-6 BANKA VADELİ HS. FAİZ GELİRİ 189,90
B- TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLAR 58.454,80
B-1 İŞÇİ ÜCRETLERİ 27.922,95
B-2 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ 0,00
B-3 ULAŞIM GİDERİ 0,00
B-4 MUHASEBE AVUKATLIK GİDERLERİ   1.143,88
B-5 HUZUR HAKKI GİDERLERİ 3.608,66
B-6 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ   0,00
B-7 ARITMA ELEKTRİK BAKIM ONARIM G 9.820,41
B-8 ÇEVRE DÜZENLEME (SİTE İÇİ BAKIM ONARIM) 4.390,20
B-9 TRAKTÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 300,06
B-10 İLAÇLAMA GİDERLERİ 2.070,00
B-11 SİTE İÇİ ELK. VE SU TESİSAT GİDERİ 0,00
B-12 NOTER VE MAHKEME HARÇ GİDERİ 0,00
B-13 BÜRO ELK. VE SU GİDERLERİ 567,09
B-14 BÜRO GENEL KIRTASİYE VB. 350,80
B-15 BANKA MASRAFI-DAMGA V. VB. 123,72
B-16 GENEL KURUL GİDERLERİ 1.050,00
B-17 HABERLEŞME GİDERLERİ 233,75
B-18 DİDİM BLD. ÖDENEN VERGİLER 0,00
B-19 SOKAK AYDINLATMA 1.130,70
B-20 DEMİRBAŞ ALIMI VE BAKIM ONARIM GİDERİ 5.742,58
B-21 TİCARET ODASI AİDAT GİDERLERİ 0,00
B-22 ASKİ GENEL MD. SU KATKI PAYI 0,00
B-23 KIDEM TAZMİNAT GİDERİ 0,00
C-  68.153,94
C-1 30.09.2021  DEVİR KASA 2.030,26
C-2 30.09.2021  DEVİR BANKA 66.123,68

2021YILI AĞUSTOS SONU NAKİT AKIM GELİR-GİDER

TH.SS. BÜYÜKEGE KONUT VE ARSA YAPI KOOPERATİFİ
           AĞUSTOS 2021  NAKİT AKIM TABLOSU
A- TOPLAM NAKİT GİRİŞLER 136.175,79
A-1 31.07.2021 KASA DEVRİ 1.530,81
A-2 31.07.2021 BANKA DEVRİ 97.132,97
A-3  ÜYELERDEN TAHSİLATLAR (AİDAT-GZ-TAZM.) 37.315,80
A-4 DİĞER GELİRLER  0,00
A-5 AYÇA ARITMA KATILIM 0,00
A-6 BANKA VADELİ HS. FAİZ GELİRİ 196,21
B- TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLAR 52.209,92
B-1 İŞÇİ ÜCRETLERİ 10.129,97
B-2 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ 0,00
B-3 ULAŞIM GİDERİ 386,88
B-4 MUHASEBE AVUKATLIK GİDERLERİ   1.143,88
B-5 HUZUR HAKKI GİDERLERİ 308,69
B-6 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ   111,50
B-7 ARITMA ELEKTRİK BAKIM ONARIM G 19.456,62
B-8 ÇEVRE DÜZENLEME (SİTE İÇİ BAKIM ONARIM) 8.812,02
B-9 TRAKTÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 0,00
B-10 İLAÇLAMA GİDERLERİ 3.680,00
B-11 SİTE İÇİ ELK. VE SU TESİSAT GİDERİ 291,00
B-12 NOTER VE MAHKEME HARÇ GİDERİ 811,54
B-13 BÜRO ELK. VE SU GİDERLERİ 620,47
B-14 BÜRO GENEL KIRTASİYE VB. 0,00
B-15 BANKA MASRAFI-DAMGA V. VB. 153,48
B-16 GENEL KURUL GİDERLERİ 1.891,50
B-17 HABERLEŞME GİDERLERİ 219,50
B-18 DİDİM BLD. ÖDENEN VERGİLER 0,00
B-19 SOKAK AYDINLATMA 1.187,40
B-20 DEMİRBAŞ ALIMI VE BAKIM ONARIM GİDERİ 1.367,77
B-21 TİCARET ODASI AİDAT GİDERLERİ 1.637,70
B-22 ASKİ GENEL MD. SU KATKI PAYI 0,00
B-23 KIDEM TAZMİNAT GİDERİ 0,00
C-  83.965,87
C-1 31.08.2021  DEVİR KASA 2.499,11
C-2 31.08.2021  DEVİR BANKA 81.466,76

2021 YILINDA YAPILAN 2020 YILI GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ

06AGUSTOS 2021 TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTISIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAOLDUĞU GİBİDİR

 

1.Aidatların bu yılda 100 TL olarak devam etmesine,

2.Aidat ödemelerini zamanında yapmayan üyelerimizden %10gecikme faizi alınmasına,

3.Yönetim ve Denetim Kurulları huzur haklarının mevcut haliyledevam etmesine,

4.Yeni seçilen Yönetim ve Denetim Kurularının iki yıl süreylegörev yapmasına,

4.Kooparitimize ait arsaların geleceği ile ilgili çalışmalaryapmak üzere bir komisyon kurulmasına,

 

Yeniseçilen Kooparati Yönetim Kurulu kendi aralarında görev bölümü yapmıştır.

Sedat VARAN Yönetim Kurulu Bşk.

İsmail ÇELİK Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Ümit POLATKAN Muhasip Üye

 

AŞAĞIDAKİKONULARDA ÜYELERİMİZİN DAHA DUYARLI OLMASINI MEYDANA GELEBİLECEK AKSAKLIKLARINZAMANINDA  TARAFIMIZA  BİLDİRİLMESİNİ ELELE VEREREK SİTEMİZİ ÇOKDAHA İYİ YAŞANACAK HALE GETİRECEĞİMİZE İNANCIMIZ SONSUZDUR.

 

1.Üyelerimizin aidatlarını tam ve zamanında yatırmasını,

2.Aramızdan ayrılan üyelerimizin yakınlarının Yönetim Kuruluile irtibata geçerek yeni hak sahibinin bildirilmesini, konuyla ilgilievrakların büromuza teslim edilmesini,

3.Üyelerimizin adres ve telefon bilgileri değiştiğinde yönetimbüromuza bildirilmesini,

4.Kooparatifimizin zarara uğratılmaması açısından  evlerini satmak isteyen üyelerimizin borçlarınıödemelerini, ödemeden satan üyelerimizden yasal yollardan alınacağını,

5.Didim Belediyesince inşaat yasağı 15 HAZİRAN-15 EYLÜLtarihleri arası belirlendiğinden bu tarihler arasında çevreyi rahatsız edecekonarım ve imalatların yapılmamasına,

6.Yasal süreler içerisinde imalat ve onarım yapan üyelerimizininşaat atıklarını çevre temizliği açısından zamanında attırması,bu atıklaratılmadığı takdirde Didim Belediyesine Yönetim Kurulu tarafından bildirilerekgerekli işlemlerin yapılacağının bilinmesine,

7.Arıtma sisteminden gelen arıtılmış  suyun daha önce, olduğu gibi  bir  plan dahilinde verilmeye devam edileceğininbilinmesine,

8.Bahçe atıkları Pazartesi günleri toplandığından, bu türatıkların Pazar günleri dışında atılmamasını,

9.Kooparatif ortak alanlarında bulunan zeytin ağaçlarındakızeytinlerin daha önceki yıllarda olduğu gibi kooperatif tarafından toplattırılacağı,elde edilecek zeytin yağının isteyen üyelerimize eşit miktarda belirlenecekücreti karşılığı verileceği,

10.İlaçlama sistemi araçlı olarak 21.00-22.00 saatleri arasıbirer gün arayla  yapılmaktadır. Herhafta Cumartesi veya Pazar günleri kooparatif ara yolları sırtla ilaçlanacaktır.Fırtına ve çok rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmayacaktır. Üyelerimizin bukonuda duyarlı olmalarını ilaçlamanın yapılmadığında yönetim Kuruluna bilgiverilmesini,

11.Evsel atıkların çöp torbalarının içine  konularak ağzı kapalı bir şekilde çöpkonteynırlarına atılması,bu tür atıkların koku, sinek ve uçan haşerelerinoluşmaması için  çöp konteynırlarıdışına  atılmaması, geri dönüşüm atıklarınınise Didim Belediyesi tarafından trafo merkezi karşısına konulan toplama kabınaatılmasını,

12.Mesai saatleri içerisinde konutlarınız da meydana gelebilecek su ve elektrik arızalarıçalışanlarımız  tarafından müdahele   edilerek sorun giderilecektir. Ancak;personelin gün içerisinde sitemizin takip ve başında durması gerekengörevlerinin (ortak alanlarda bulunan bitkilerin ve ağaçların sulanması,arıtmanın sürekli kontrol edilmesi vb) aksamaması için aciliyeti olmayanişleriniz için persolenden yardım talebinde bulunulmaması,

13.Binalarınızda yasal projenin dışında tadilat yapılmaması,yapan üyelerimizin bu konuda ısrarcı olmaları halinde ilgili kurumlara müracaatedilerek yasal işlemlerin başlatılacağının bilinmesi,

14.Yönetim Kurulumuz kesinlikle yetişmiş ağaçların kesilmesineyardımcı olmayacaktır. Yetişmiş ağaçlarını kestirmek isteyen üyelerimiz ilçeorman müdürlüğünden ağaç kesim belgesini aldıktan sonra ağaç kesimi  için personelimiz  görevlendirilecektir. Ağaçlarını budamak isteyenüyelerimize de  gerekli yardımlarınverileceği,

Sağlıklı mutlu ve huzurlu hayırlı  tatiller diliyoruz.

BANKAHESAP NUMARALARIMIZ

Yenişehir Ziraat Bankası : TR13 0001 0004 7137 7018  7450 04

Yenişehir İş Bankası       : TR34 0006 4000 0014 2180 0726 01

Didim Ziraat Bankası      : TR15  0001 0013 2237 70187450   01

Didim İş Bankası             : TR13 0006 4000 0013  0290 240555

Didim Halk Bankası          : TR89 0001 2009 5440 0043  000056 

POSTA ÇEK HS                       :10649800

                                   YÖNETİMKURULU

Ümit POLATKAN                                 İsmailÇELİK                           SedatVARAN

MUHASİP ÜYE                                   II.BAŞKAN                             BAŞKAN

05358514804                                     05335615378                          05304645666                        

2021 YILINDA YAPILAN 2020 YILI GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

TASFİYE HALİNDE S.SBÜYÜK EGE KONUT YAPI KOOPERATİFİ

                                                                                                                DİDİM/AYDIN

KONU : 2020  Yılı olağan genel kurul toplantısı.

Sayın Üyemiz__________________________________

Kooperatifimizin 2020 yılı Olağan  Genel Kurul toplantısı 06 Ağustos 2021  Cuma günü Saat: 10.30’da Didim Akbük MahallesiBüyük Ege Sitesi Park ve Seyir alanı adresinde yapılacaktır.

    Bütün üyelerimizin belirtilen gün ve saattetoplantı mahallinde hazır bulunmaları, mazereti dolayısıyla toplantıyakatılamayacak üyelerimizin ekte sunulan vekâletnameyi doldurarak kendilerinitemsil ettirmeleri gerekmektedir.

Aşağıdakigündemin görüşülmesi oy birliği ile karar altına alınmıştır.

 

YÖNETİM KURULU

Haydar KILIÇ                        Kenan AYDIN                                              Coşkun BİLGİN

 

 

  GÜNDEM                                                                   :

1-    2-   3-   4-   5-   6-   7-   8-   9-   10-11-  12-13-Binaların arka tarafındaki (mutfakkısmı) logar civarına ağaç dikilmemesi konusunun görüşülmesi,

    14-Dilek Temenni ve Kapanış

 

Not : SayınÜyemiz ; Genel Kurul’a katılamamanız halinde bir başka asil üyemiz veya1.derecede akrabanız (eşi, annesi, babası, oğlu)vasıtası ile temsil edilebilirsiniz. Vekâletnamenin fax ve fotokopisikabul edilmemektedir.

 

 

             

  V E K A L E T N A M E

                                                                                                                     

               Üyesi bulunduğum  Tas.Hal.S.S Büyük Ege Konut  Yapı Kooperatifinin 06.08.2021  tarihinde yapılacak olan olağan  genel kurul toplantısına mazeretimdolayısıyla katılamayacağımdan aşağıda adı soyadı ile tatbik imzası bulunankişinin Beni temsil etmesini ve kurulda çıkacak her türlü kararı  peşinen kabul ettiğimi arz ve imza ederim.

 

VEKİLTAYİN EDEN                                      VEKİLTAYİN EDİLEN

 

                AdıSoyadı  :                                                          Adı Soyadı :

               Ortak No     :                                                     Ortak No      :  

               İmza             :                                                   İmza             :       

     

 

 

2021 YILI HAZİRAN SONU NAKİT AKIM GELİR-GİDER

TH.SS. BÜYÜKEGE KONUT VE ARSA YAPI KOOPERATİFİ
           HAZİRAN 2021  NAKİT AKIM TABLOSU
A- TOPLAM NAKİT GİRİŞLER 125.737,52
A-1 31.05.2021 KASA DEVRİ 1.000,74
A-2 31.05.2021 BANKA DEVRİ 93.633,67
A-3  ÜYELERDEN TAHSİLATLAR (AİDAT-GZ-TAZM.) 30.928,80
A-4 DİĞER GELİRLER  0,00
A-5 AYÇA ARITMA KATILIM 0,00
A-6 BANKA VADELİ HS. FAİZ GELİRİ 174,31
B- TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLAR 35.648,25
B-1 İŞÇİ ÜCRETLERİ 15.876,17
B-2 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ 0,00
B-3 ULAŞIM GİDERİ 572,07
B-4 MUHASEBE AVUKATLIK GİDERLERİ   1.143,88
B-5 HUZUR HAKKI GİDERLERİ 1.958,69
B-6 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ   307,90
B-7 ARITMA ELEKTRİK BAKIM ONARIM G 6.812,96
B-8 ÇEVRE DÜZENLEME (SİTE İÇİ BAKIM ONARIM) 798,88
B-9 TRAKTÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 0,00
B-10 İLAÇLAMA GİDERLERİ 3.680,00
B-11 SİTE İÇİ ELK. VE SU TESİSAT GİDERİ 167,00
B-12 NOTER VE MAHKEME HARÇ GİDERİ 23,73
B-13 BÜRO ELK. VE SU GİDERLERİ 70,97
B-14 BÜRO GENEL KIRTASİYE VB. 619,85
B-15 BANKA MASRAFI-DAMGA V. VB. 103,34
B-16 GENEL KURUL GİDERLERİ 0,00
B-17 HABERLEŞME GİDERLERİ 419,51
B-18 DİDİM BLD. ÖDENEN VERGİLER 0,00
B-19 SOKAK AYDINLATMA 943,30
B-20 DEMİRBAŞ ALIMI VE BAKIM ONARIM GİDERİ 2.150,00
B-21 TİCARET ODASI AİDAT GİDERLERİ 0,00
B-22 ASKİ GENEL MD. SU KATKI PAYI 0,00
B-23 KIDEM TAZMİNAT GİDERİ 0,00
0,00
C-  90.089,27
C-1 30.06.2021  DEVİR KASA 2.730,57
C-2 30.06.2021  DEVİR BANKA 87.358,70

2021 YILI MAYIS SONU NAKİT AKIM GELİR-GİDER

TH.SS. BÜYÜKEGE KONUT VE ARSA YAPI KOOPERATİFİ
            MAYIS 2021  NAKİT AKIM TABLOSU
A- TOPLAM NAKİT GİRİŞLER 133.243,03
A-1 30.04.2021 KASA DEVRİ 1.537,51
A-2 30.04.2021 BANKA DEVRİ 93.753,03
A-3  ÜYELERDEN TAHSİLATLAR (AİDAT-GZ-TAZM.) 30.592,80
A-4 DİĞER GELİRLER  0,00
A-5 AYÇA ARITMA KATILIM 7.180,00
A-6 BANKA VADELİ HS. FAİZ GELİRİ 179,69
B- TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLAR 38.608,62
B-1 İŞÇİ ÜCRETLERİ 20.036,63
B-2 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ 1.512,00
B-3 ULAŞIM GİDERİ 125,02
B-4 MUHASEBE AVUKATLIK GİDERLERİ   1.143,88
B-5 HUZUR HAKKI GİDERLERİ 1.958,69
B-6 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ   256,75
B-7 ARITMA ELEKTRİK BAKIM ONARIM G 3.692,27
B-8 ÇEVRE DÜZENLEME (SİTE İÇİ BAKIM ONARIM) 5.822,60
B-9 TRAKTÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 0,00
B-10 İLAÇLAMA GİDERLERİ 0,00
B-11 SİTE İÇİ ELK. VE SU TESİSAT GİDERİ 475,00
B-12 NOTER VE MAHKEME HARÇ GİDERİ 595,36
B-13 BÜRO ELK. VE SU GİDERLERİ 113,88
B-14 BÜRO GENEL KIRTASİYE VB. 100,00
B-15 BANKA MASRAFI-DAMGA V. VB. 91,58
B-16 GENEL KURUL GİDERLERİ 0,00
B-17 HABERLEŞME GİDERLERİ 219,50
B-18 DİDİM BLD. ÖDENEN VERGİLER 1.572,76
B-19 SOKAK AYDINLATMA 892,70
B-20 DEMİRBAŞ ALIMI VE BAKIM ONARIM GİDERİ 0,00
B-21 TİCARET ODASI AİDAT GİDERLERİ 0,00
B-22 ASKİ GENEL MD. SU KATKI PAYI 0,00
B-23 KIDEM TAZMİNAT GİDERİ 0,00
B-24 ENERJİ KİMLİK BELGESİ 0,00
C-  94.634,41
C-1 31.05.2021  DEVİR KASA 1.000,74
C-2 31.05.2021  DEVİR BANKA 93.633,67

2021 YILI NİSAN SONU NAKİT AKIM GELİR-GİDER

TH.SS. BÜYÜKEGE KONUT VE ARSA YAPI KOOPERATİFİ
            NİSAN 2021  NAKİT AKIM TABLOSU
A- TOPLAM NAKİT GİRİŞLER 146.002,76
A-1 31.03.2021 KASA DEVRİ 1.440,20
A-2 31.03.2021 BANKA DEVRİ 113.488,78
A-3  ÜYELERDEN TAHSİLATLAR (AİDAT-GZ-TAZM.) 30.909,80
A-4 DİĞER GELİRLER  0,00
A-5 ENERJİ KİMLİK BELGESİ 0,00
A-6 AYÇA ARITMA KATILIM 0,00
A-7 BANKA VADELİ HS. FAİZ GELİRİ 163,98
B- TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLAR 50.712,22
B-1 İŞÇİ ÜCRETLERİ 23.782,74
B-2 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ 0,00
B-3 ULAŞIM GİDERİ 0,00
B-4 MUHASEBE AVUKATLIK GİDERLERİ   1.607,15
B-5 HUZUR HAKKI GİDERLERİ 1.958,66
B-6 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ   742,35
B-7 ARITMA ELEKTRİK BAKIM ONARIM G 16.038,37
B-8 ÇEVRE DÜZENLEME (SİTE İÇİ BAKIM ONARIM) 697,50
B-9 TRAKTÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 260,04
B-10 İLAÇLAMA GİDERLERİ 0,00
B-11 SİTE İÇİ ELK. VE SU TESİSAT GİDERİ 0,00
B-12 NOTER VE MAHKEME HARÇ GİDERİ 0,00
B-13 BÜRO ELK. VE SU GİDERLERİ 139,90
B-14 BÜRO GENEL KIRTASİYE VB. 47,80
B-15 BANKA MASRAFI-DAMGA V. VB. 117,86
B-16 GENEL KURUL GİDERLERİ 0,00
B-17 HABERLEŞME GİDERLERİ 220,25
B-18 DİDİM BLD. ÖDENEN VERGİLER 0,00
B-19 SOKAK AYDINLATMA 959,60
B-20 DEMİRBAŞ ALIMI VE BAKIM ONARIM GİDERİ 4.140,00
B-21 TİCARET ODASI AİDAT GİDERLERİ 0,00
B-22 ASKİ GENEL MD. SU KATKI PAYI 0,00
B-23 KIDEM TAZMİNAT GİDERİ 0,00
B-24 ENERJİ KİMLİK BELGESİ 0,00
C-  95.290,54
C-1 30.04.2021  DEVİR KASA 1.537,51
C-2 30.04.2021  DEVİR BANKA 93.753,03

2021 ŞUBAT SONU NAKİT AKIM GELİR-GİDER

TH.SS. BÜYÜKEGE KONUT VE ARSA YAPI KOOPERATİFİ
            ŞUBAT 2021  NAKİT AKIM TABLOSU
A- TOPLAM NAKİT GİRİŞLER 151.523,58
A-1 31.01.2021 KASA DEVRİ 2.698,88
A-2 31.01.2021 BANKA DEVRİ 119.364,80
A-3  ÜYELERDEN TAHSİLATLAR (AİDAT-GZ-TAZM.) 29.301,05
A-4 DİĞER GELİRLER  0,00
A-5 ENERJİ KİMLİK BELGESİ 0,00
A-6 AYÇA ARITMA KATILIM 0,00
A-7 BANKA VADELİ HS. FAİZ GELİRİ 158,85
B- TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLAR 30.956,56
B-1 İŞÇİ ÜCRETLERİ 13.220,93
B-2 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ 0,00
B-3 ULAŞIM GİDERİ 294,40
B-4 MUHASEBE AVUKATLIK GİDERLERİ   1.143,88
B-5 HUZUR HAKKI GİDERLERİ 1.958,66
B-6 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ   147,90
B-7 ARITMA ELEKTRİK BAKIM ONARIM G 8.005,48
B-8 ÇEVRE DÜZENLEME (SİTE İÇİ BAKIM ONARIM) 3.876,45
B-9 TRAKTÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 279,99
B-10 İLAÇLAMA GİDERLERİ 0,00
B-11 SİTE İÇİ ELK. VE SU TESİSAT GİDERİ 0,00
B-12 NOTER VE MAHKEME HARÇ GİDERİ 133,43
B-13 BÜRO ELK. VE SU GİDERLERİ 86,70
B-14 BÜRO GENEL KIRTASİYE VB. 92,75
B-15 BANKA MASRAFI-DAMGA V. VB. 84,54
B-16 GENEL KURUL GİDERLERİ 0,00
B-17 HABERLEŞME GİDERLERİ 215,75
B-18 DİDİM BLD. ÖDENEN VERGİLER 0,00
B-19 SOKAK AYDINLATMA 1.415,70
B-20 DEMİRBAŞ ALIMI VE BAKIM ONARIM GİDERİ 0,00
B-21 TİCARET ODASI AİDAT GİDERLERİ 0,00
B-22 ASKİ GENEL MD. SU KATKI PAYI 0,00
B-23 KIDEM TAZMİNAT GİDERİ 0,00
B-24 ENERJİ KİMLİK BELGESİ 0,00
C-  120.567,02
C-1 28.02.2021  DEVİR KASA 3.216,71
C-2 28.02.2021  DEVİR BANKA 117.350,31

2021 YILI OCAK SONU NAKİT AKIM GELİR-GİDER

TH.SS. BÜYÜKEGE KONUT VE ARSA YAPI KOOPERATİFİ
            OCAK 2021  NAKİT AKIM TABLOSU
TOPLAM NAKİT GİRİŞLER 151.755,87
A-1 31.12.2020 KASA DEVRİ 3.963,21
A-2 31.12.2020 BANKA DEVRİ 117.564,18
A-3  ÜYELERDEN TAHSİLATLAR (AİDAT-GZ-TAZM.) 30.065,30
A-4 DİĞER GELİRLER  0,00
A-5 ENERJİ KİMLİK BELGESİ 0,00
A-6 AYÇA ARITMA KATILIM 0,00
A-7 BANKA VADELİ HS. FAİZ GELİRİ 163,18
TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLAR 29.692,19
B-1 İŞÇİ ÜCRETLERİ 10.522,86
B-2 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ 0,00
B-3 ULAŞIM GİDERİ 75,00
B-4 MUHASEBE AVUKATLIK GİDERLERİ   1.113,27
B-5 HUZUR HAKKI GİDERLERİ 1.958,66
B-6 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ   0,00
B-7 ARITMA ELEKTRİK BAKIM ONARIM G 6.823,22
B-8 ÇEVRE DÜZENLEME (SİTE İÇİ BAKIM ONARIM) 6.484,20
B-9 TRAKTÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 0,00
B-10 İLAÇLAMA GİDERLERİ 0,00
B-11 SİTE İÇİ ELK. VE SU TESİSAT GİDERİ 30,00
B-12 NOTER VE MAHKEME HARÇ GİDERİ 40,27
B-13 BÜRO ELK. VE SU GİDERLERİ 62,26
B-14 BÜRO GENEL KIRTASİYE VB. 46,50
B-15 BANKA MASRAFI-DAMGA V. VB. 99,80
B-16 GENEL KURUL GİDERLERİ 0,00
B-17 HABERLEŞME GİDERLERİ 215,25
B-18 DİDİM BLD. ÖDENEN VERGİLER 0,00
B-19 SOKAK AYDINLATMA 1.180,90
B-20 DEMİRBAŞ ALIMI VE BAKIM ONARIM GİDERİ 25,00
B-21 TİCARET ODASI AİDAT GİDERLERİ 0,00
B-22 ASKİ GENEL MD. SU KATKI PAYI 0,00
B-23 KIDEM TAZMİNAT GİDERİ 0,00
B-24 ENERJİ KİMLİK BELGESİ 1.015,00
122.063,68
C-1 31.01.2021  DEVİR KASA 2.698,88
C-2 31.01.2021  DEVİR BANKA 119.364,80

2020 YILI ARALIK SONU NAKİT AKIM GELİR-GİDER

TH.SS. BÜYÜKEGE KONUT VE ARSA YAPI KOOPERATİFİ
            ARALIK 2020  NAKİT AKIM TABLOSU
A- TOPLAM NAKİT GİRİŞLER 154.288,96
A-1 30.11.2020 KASA DEVRİ 593,05
A-2 30.11.2020 BANKA DEVRİ 105.323,47
A-3  ÜYELERDEN TAHSİLATLAR (AİDAT-GZ-TAZM.) 30.485,80
A-4 DİĞER GELİRLER  17.283,43
A-5 ENERJİ KİMLİK BELGESİ 455,00
A-6 AYÇA ARITMA KATILIM 0,00
A-7 BANKA VADELİ HS. FAİZ GELİRİ 148,21
B- TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLAR 32.761,57
B-1 İŞÇİ ÜCRETLERİ 11.450,44
B-2 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ 900,00
B-3 ULAŞIM GİDERİ 510,68
B-4 MUHASEBE AVUKATLIK GİDERLERİ   963,27
B-5 HUZUR HAKKI GİDERLERİ 1.958,66
B-6 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ   141,15
B-7 ARITMA ELEKTRİK BAKIM ONARIM G 3.578,62
B-8 ÇEVRE DÜZENLEME (SİTE İÇİ BAKIM ONARIM) 3.273,27
B-9 TRAKTÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 400,00
B-10 İLAÇLAMA GİDERLERİ 0,00
B-11 SİTE İÇİ ELK. VE SU TESİSAT GİDERİ 0,00
B-12 NOTER VE MAHKEME HARÇ GİDERİ 0,00
B-13 BÜRO ELK. VE SU GİDERLERİ 57,66
B-14 BÜRO GENEL KIRTASİYE VB. 189,70
B-15 BANKA MASRAFI-DAMGA V. VB. 88,52
B-16 GENEL KURUL GİDERLERİ 0,00
B-17 HABERLEŞME GİDERLERİ 216,00
B-18 DİDİM BLD. ÖDENEN VERGİLER 0,00
B-19 SOKAK AYDINLATMA 1.298,60
B-20 DEMİRBAŞ ALIMI VE BAKIM ONARIM GİDERİ 0,00
B-21 TİCARET ODASI AİDAT GİDERLERİ 0,00
B-22 ASKİ GENEL MD. SU KATKI PAYI 0,00
B-23 KIDEM TAZMİNAT GİDERİ 0,00
B-24 ENERJİ KİMLİK BELGESİ 7.735,00
C-  121.527,39
C-1 31.12.2020  DEVİR KASA 3.963,21
C-2 31.12.2020  DEVİR BANKA 117.564,18

2020 YILI KASIM SONU NAKİT AKIM GELİR-GİDER

TH.SS. BÜYÜKEGE KONUT VE ARSA YAPI KOOPERATİFİ
            KASIM 2020  NAKİT AKIM TABLOSU
A- TOPLAM NAKİT GİRİŞLER 146.564,00
A-1 31.10.2020 KASA DEVRİ 38,93
A-2 31.10.2020 BANKA DEVRİ 110.658,03
A-3  ÜYELERDEN TAHSİLATLAR (AİDAT-GZ-TAZM.) 28.503,90
A-4 DİĞER GELİRLER  0,00
A-5 ENERJİ KİMLİK BELGESİ 560,00
A-6 AYÇA ARITMA KATILIM 6.660,00
A-7 BANKA VADELİ HS. FAİZ GELİRİ 143,14
B- TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLAR 40.647,48
B-1 İŞÇİ ÜCRETLERİ 20.168,27
B-2 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ 0,00
B-3 ULAŞIM GİDERİ 257,76
B-4 MUHASEBE AVUKATLIK GİDERLERİ   963,27
B-5 HUZUR HAKKI GİDERLERİ 1.958,66
B-6 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ   216,80
B-7 ARITMA ELEKTRİK BAKIM ONARIM G 9.320,33
B-8 ÇEVRE DÜZENLEME (SİTE İÇİ BAKIM ONARIM) 3.534,50
B-9 TRAKTÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 220,02
B-10 İLAÇLAMA GİDERLERİ 0,00
B-11 SİTE İÇİ ELK. VE SU TESİSAT GİDERİ 25,00
B-12 NOTER VE MAHKEME HARÇ GİDERİ 0,00
B-13 BÜRO ELK. VE SU GİDERLERİ 61,20
B-14 BÜRO GENEL KIRTASİYE VB. 257,38
B-15 BANKA MASRAFI-DAMGA V. VB. 83,02
B-16 GENEL KURUL GİDERLERİ 0,00
B-17 HABERLEŞME GİDERLERİ 215,25
B-18 DİDİM BLD. ÖDENEN VERGİLER 750,22
B-19 SOKAK AYDINLATMA 1.745,80
B-20 DEMİRBAŞ ALIMI VE BAKIM ONARIM GİDERİ 370,00
B-21 TİCARET ODASI AİDAT GİDERLERİ 0,00
B-22 ASKİ GENEL MD. SU KATKI PAYI 0,00
B-23 KIDEM TAZMİNAT GİDERİ 0,00
B-24 SAİR GİDER  500,00
C-  105.916,52
C-1 30.11.2020  DEVİR KASA 593,05
C-2 30.11.2020  DEVİR BANKA 105.323,47

2020 YILI AĞUSTOS SONU NAKİT AKIM GELİR-GİDER

TH.SS. BÜYÜKEGE KONUT VE ARSA YAPI KOOPERATİFİ
            AĞUSTOS 2020  NAKİT AKIM TABLOSU
A- TOPLAM NAKİT GİRİŞLER 146.626,54
A-1 31.07.2020 KASA DEVRİ 43,75
A-2 31.07.2020 BANKA DEVRİ 108.687,66
A-3  ÜYELERDEN TAHSİLATLAR (AİDAT-GZ-TAZM.) 35.557,00
A-4 DİĞER GELİRLER  400,00
A-5 ENERJİ KİMLİK BELGESİ 1.810,00
A-6 AYÇA ARITMA KATILIM 0,00
A-7 BANKA VADELİ HS. FAİZ GELİRİ 128,13
B- TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLAR 43.877,45
B-1 İŞÇİ ÜCRETLERİ 17.050,93
B-2 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ 0,00
B-3 ULAŞIM GİDERİ 379,16
B-4 MUHASEBE AVUKATLIK GİDERLERİ   963,27
B-5 HUZUR HAKKI GİDERLERİ 1.958,66
B-6 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ   14,50
B-7 ARITMA ELEKTRİK BAKIM ONARIM G 5.257,46
B-8 ÇEVRE DÜZENLEME (SİTE İÇİ BAKIM ONARIM) 7.015,12
B-9 TRAKTÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 150,00
B-10 İLAÇLAMA GİDERLERİ 6.920,00
B-11 SİTE İÇİ ELK. VE SU TESİSAT GİDERİ 115,00
B-12 NOTER VE MAHKEME HARÇ GİDERİ 0,00
B-13 BÜRO ELK. VE SU GİDERLERİ 481,60
B-14 BÜRO GENEL KIRTASİYE VB. 278,70
B-15 BANKA MASRAFI-DAMGA V. VB. 140,15
B-16 GENEL KURUL GİDERLERİ 1.721,30
B-17 HABERLEŞME GİDERLERİ 221,50
B-18 DİDİM BLD. ÖDENEN VERGİLER 0,00
B-19 SOKAK AYDINLATMA 1.125,10
B-20 DEMİRBAŞ ALIMI VE BAKIM ONARIM GİDERİ 0,00
B-21 TİCARET ODASI AİDAT GİDERLERİ 0,00
B-22 ASKİ GENEL MD. SU KATKI PAYI 0,00
B-23 KIDEM TAZMİNAT GİDERİ 0,00
B-24 SAİR GİDER (YÖNETİM EMANET İADESİ 85,00
C-  102.749,09
C-1 31.08.2020  DEVİR KASA 2.362,00
C-2 31.08.2020  DEVİR BANKA 100.387,09

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

Yenişehir ZiraatBankası : TR13 0001 0004 7137 7018  745004

Demetevler HalkBankası : TR24 0001 2009 3920  00120000  10

Yenişehir İşBankası        : TR34 0006 4000 0014 21800726  01

Didim ZiraatBankası       : TR15  0001 0013 2237 7018 7450   01

Didim İşBankası              : TR13 0006 40000013  0290 2405 55

Didim HalkBankası           : TR89 0001 2009 54400043  0000 56 

POSTA ÇEK HS              : 10649800

2020 YILI TEMMUZ SONU NAKİT AKIM GELİR-GİDER

TH.SS. BÜYÜKEGE KONUT VE ARSA YAPI KOOPERATİFİ
            TEMMUZ 2020  NAKİT AKIM TABLOSU
A- TOPLAM NAKİT GİRİŞLER 144.793,94
A-1 30.06.2020 KASA DEVRİ 7.604,44
A-2 30.06.2020 BANKA DEVRİ 100.096,71
A-3  ÜYELERDEN TAHSİLATLAR (AİDAT-GZ-TAZM.) 34.101,96
A-4 DİĞER GELİRLER  85,00
A-5 AYÇA ARITMA KATILIM 2.775,00
A-6 BANKA VADELİ HS. FAİZ GELİRİ 130,83
B- TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLAR 36.062,53
B-1 İŞÇİ ÜCRETLERİ 11.863,05
B-2 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ 0,00
B-3 ULAŞIM GİDERİ 409,42
B-4 MUHASEBE AVUKATLIK GİDERLERİ   2.851,03
B-5 HUZUR HAKKI GİDERLERİ 2.578,69
B-6 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ   165,40
B-7 ARITMA ELEKTRİK BAKIM ONARIM G 7.648,65
B-8 ÇEVRE DÜZENLEME (SİTE İÇİ BAKIM ONARIM) 3.919,83
B-9 TRAKTÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 0,00
B-10 İLAÇLAMA GİDERLERİ 3.300,00
B-11 SİTE İÇİ ELK. VE SU TESİSAT GİDERİ 100,00
B-12 NOTER VE MAHKEME HARÇ GİDERİ 0,00
B-13 BÜRO ELK. VE SU GİDERLERİ 126,47
B-14 BÜRO GENEL KIRTASİYE VB. 410,00
B-15 BANKA MASRAFI-DAMGA V. VB. 116,06
B-16 GENEL KURUL GİDERLERİ 1.390,93
B-17 HABERLEŞME GİDERLERİ 221,50
B-18 DİDİM BLD. ÖDENEN VERGİLER 0,00
B-19 SOKAK AYDINLATMA 894,90
B-20 DEMİRBAŞ ALIMI VE BAKIM ONARIM GİDERİ 0,00
B-21 TİCARET ODASI AİDAT GİDERLERİ 66,60
B-22 ASKİ GENEL MD. SU KATKI PAYI 0,00
B-23 KIDEM TAZMİNAT GİDERİ 0,00
B-24 SAİR GİDER  0,00
C-  108.731,41
C-1 31.07.2020  DEVİR KASA 43,75
C-2 31.07.2020  DEVİR BANKA 108.687,66

2020 YILI HAZİRAN SONU NAKİT AKIM GELİR-GİDER

TH.SS. BÜYÜKEGE KONUT VE ARSA YAPI KOOPERATİFİ
            HAZİRAN 2020  NAKİT AKIM TABLOSU
A- TOPLAM NAKİT GİRİŞLER 143.926,91
A-1 31.05.2020 KASA DEVRİ 17,46
A-2 31.05.2020 BANKA DEVRİ 115.375,59
A-3  ÜYELERDEN TAHSİLATLAR (AİDAT-GZ-TAZM.) 28.382,03
A-4 DİĞER GELİRLER  0,00
A-5 AYÇA ARITMA KATILIM 0,00
A-6 BANKA VADELİ HS. FAİZ GELİRİ 151,83
B- TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLAR 36.225,76
B-1 İŞÇİ ÜCRETLERİ 13.812,26
B-2 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ 0,00
B-3 ULAŞIM GİDERİ 445,97
B-4 MUHASEBE AVUKATLIK GİDERLERİ   800,00
B-5 HUZUR HAKKI GİDERLERİ 1.650,00
B-6 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ   192,40
B-7 ARITMA ELEKTRİK BAKIM ONARIM G 9.154,46
B-8 ÇEVRE DÜZENLEME (SİTE İÇİ BAKIM ONARIM) 7.217,00
B-9 TRAKTÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 0,00
B-10 İLAÇLAMA GİDERLERİ 0,00
B-11 SİTE İÇİ ELK. VE SU TESİSAT GİDERİ 407,50
B-12 NOTER VE MAHKEME HARÇ GİDERİ 20,71
B-13 BÜRO ELK. VE SU GİDERLERİ 80,89
B-14 BÜRO GENEL KIRTASİYE VB. 372,12
B-15 BANKA MASRAFI-DAMGA V. VB. 70,00
B-16 GENEL KURUL GİDERLERİ 0,00
B-17 HABERLEŞME GİDERLERİ 221,75
B-18 DİDİM BLD. ÖDENEN VERGİLER 0,00
B-19 SOKAK AYDINLATMA 1.570,70
B-20 DEMİRBAŞ ALIMI VE BAKIM ONARIM GİDERİ 0,00
B-21 TİCARET ODASI AİDAT GİDERLERİ 0,00
B-22 ASKİ GENEL MD. SU KATKI PAYI 0,00
B-23 KIDEM TAZMİNAT GİDERİ 0,00
B-24 SAİR GİDER  210,00
C-  107.701,15
C-1 30.06.2020  DEVİR KASA 7.604,44
C-2 30.06.2020  DEVİR BANKA 100.096,71

2020 YILINDA YAPILAN 2019 YILI GENEL KURUL SONUÇ KARARLARI
08 TEMMUZ 2019 YAPILAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ

Butoplantıda;

1.     2.     3.     4.     5.     DenetimKurulu için 2 Asil 2 Yedek üye seçimi müzakere edilerek kabul edilmiştir.

 

TasfiyeYönetim Kurul (Asil)                                 Tasfiye Yönetim Kurulu (Yedek)

1-MustafaÖZGÜL                                                     1- Haydar KILIÇ

2- CoşkunBİLGİN                                                    2-HalilYÖRÜK

3- KenanAYDIN                                                        3-Gültekin YURTTUTAN

TasfiyeDenetim Kur.(Asil)                                    Tasfiye DenetimKur.(Yedek)

1-SedatVARAN                                                        1-NurullahTeksöz

2-İbrahim GÜLER                                                    2-Yalçın ATEŞ

 Yukarıda isimleri yazılı olan üyeler  2 yıllığına seçilmişlerdir. Aşağıdaki yeniyönetim olarak seçilmiştir.

·         

YönetimKurulu 12 Temmuz 2019 tarihinde  kendiaralarında toplanarak   aşağıdaki gibi görev dağılımı yapmıştır.

Başkan                                : Coşkun BİLGİN

                        Başkan Yardımcısı             : Kenan AYDIN

                        Muhasip Üye                       :  Haydar KILIÇ

Sayın üyelerimiz bizlere göstermiş olduğunuz teveccüheteşekkür ederiz. Bütün gayemiz azami tasarrufla kooperatifi yönetmektir.

Bu yönetim sırasında sizlerinde bizlere yardımcıolacağınızdan emin bulunmaktayız.

 

 

Buitibarla bundan evvelki dönemlerde de yazıldığı gibi sizlerden bazı isteklerimizolacaktır.

 

1-     2-     3-     4-     5-     6-     7-     8-     9-     Ortaklarımızın Adres ve telefondeğişikliğini yönetime öncelikle bildirmenizi rica ederiz.

 

BANKA HESAP NUMARALARI

Yenişehir ZiraatBankası : TR13 0001 0004 7137 7018  745004

Yenişehir İşBankası        : TR34 0006 4000 0014 21800726  01

Didim ZiraatBankası       : TR15  0001 0013 2237 7018 7450   01

Didim İşBankası              : TR13 0006 40000013  0290 2405 55

Didim HalkBankası           : TR89 0001 2009 5440 0043  0000 56 

POSTA ÇEK HS                   : 10649800

 Huzurlu mutlu tatiller diliyoruz.

 

Muhasip Üye                          BaşkanYardımcısı                             Başkan

Haydar KILIÇ                         Kenan AYDIN                                Coşkun BİLGİN

2018 AĞUSTOS AYI NAKİT AKIM (GELİR-GİDER ) TABLOSU

TH.SS. BÜYÜKEGE KONUT VE ARSA YAPI KOOPERATİFİ
                AĞUSTOS 2018 NAKİT AKIM TABLOSU
A- TOPLAM NAKİT GİRİŞLER 116.610,49
A-1 31.07.2018 KASA DEVRİ 3.136,54
A-2 31.07.2018 BANKA DEVRİ 80.268,61
A-3  ÜYELERDEN AİDAT VE GECİKME TAHSİLATI 28.429,28
A-4 DİĞER GELİRLER (BAĞIŞ) 160,00
A-5 AYÇA ARITMA KATILIM 3.605,27
A-6 BANKA FON FAİZ GELİRİ 1.010,79
B- TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLAR 38.984,86
B-1 İŞÇİ ÜCRETLERİ 26.287,25
B-2 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ
B-3 ULAŞIM GİDERİ 290,00
B-4 MUHASEBE AVUKATLIK GİDERLERİ  
B-5 HUZUR HAKKI GİDERLERİ 2.150,00
B-6 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ   174,40
B-7 ARITMA ELEKTRİK BAKIM ONARIM G 6.527,20
B-8 ÇEVRE DÜZENLEME (SİTE İÇİ BAKIM ONARIM) 674,25
B-9 TRAKTÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 100,00
B-10 İLAÇLAMA GİDERLERİ
B-11 SİTE İÇİ ELK. VE SU TESİSAT GİDERİ 38,00
B-12 NOTER VE MAHKEME HARÇ GİDERİ
B-13 BÜRO ELK. VE SU GİDERLERİ 559,57
B-14 BÜRO GENEL KIRTASİYE VB. 56,00
B-15 BANKA MASRAFI-DAMGA V. VB. 226,04
B-16 GENEL KURUL GİDERLERİ 842,00
B-17 HABERLEŞME GİDERLERİ 351,25
B-18 DİDİM BLD. ÖDENEN VERGİLER
B-19 SOKAK AYDINLATMA 708,90
B-20 DEMİRBAŞ ALIMI VE BAKIM ONARIM GİDERİ
B-21 TİCARET ODASI AİDAT GİDERLERİ
B-22 ASKİ GENEL MD. SU KATKI PAYI
C-  77.625,63
C-1 31.08.2018  DEVİR KASA 2.078,75
C-2 31.08.2018  DEVİR BANKA 75.546,88

2018 TEMMUZ AYI NAKİT AKIM (GELİR-GİDER ) TABLOSU

TH.SS. BÜYÜKEGE KONUT VE ARSA YAPI KOOPERATİFİ
                TEMMUZ 2018 NAKİT AKIM TABLOSU
A- TOPLAM NAKİT GİRİŞLER 113.223,58
A-1 30.06.2018 KASA DEVRİ 723,61
A-2 30.06.2018 BANKA DEVRİ 87.397,51
A-3  ÜYELERDEN AİDAT VE GECİKME TAHSİLATI 23.900,46
A-4 DİĞER GELİRLER (BAĞIŞ) 1.202,00
A-5 AYÇA ARITMA KATILIM 0,00
A-6 BANKA FON FAİZ GELİRİ 0,00
B- TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLAR 29.818,43
B-1 İŞÇİ ÜCRETLERİ 11.555,57
B-2 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ 0,00
B-3 ULAŞIM GİDERİ 540,00
B-4 MUHASEBE AVUKATLIK GİDERLERİ   967,35
B-5 HUZUR HAKKI GİDERLERİ 1.917,71
B-6 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ   90,50
B-7 ARITMA ELEKTRİK BAKIM ONARIM G 3.055,30
B-8 ÇEVRE DÜZENLEME (SİTE İÇİ BAKIM ONARIM) 122,38
B-9 TRAKTÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 245,00
B-10 İLAÇLAMA GİDERLERİ 6.530,00
B-11 SİTE İÇİ ELK. VE SU TESİSAT GİDERİ 305,00
B-12 NOTER VE MAHKEME HARÇ GİDERİ 778,21
B-13 BÜRO ELK. VE SU GİDERLERİ 432,91
B-14 BÜRO GENEL KIRTASİYE VB. 422,50
B-15 BANKA MASRAFI-DAMGA V. VB. 62,65
B-16 GENEL KURUL GİDERLERİ 1.683,90
B-17 HABERLEŞME GİDERLERİ 342,25
B-18 DİDİM BLD. ÖDENEN VERGİLER 0,00
B-19 SOKAK AYDINLATMA 723,20
B-20 DEMİRBAŞ ALIMI VE BAKIM ONARIM GİDERİ 0,00
B-21 TİCARET ODASI AİDAT GİDERLERİ 44,00
B-22 ASKİ GENEL MD. SU KATKI PAYI 0,00
C-  83.405,15
C-1 31.07.2018  DEVİR KASA 3.136,54
C-2 31.07.2018  DEVİR BANKA 80.268,61

2018 HAZİRAN AYI NAKİT AKIM (GELİR-GİDER ) TABLOSU

TH.SS. BÜYÜKEGE KONUT VE ARSA YAPI KOOPERATİFİ
                HAZİRAN 2018 NAKİT AKIM TABLOSU
A- TOPLAM NAKİT GİRİŞLER 111.682,20
A-1 31.05.2018 KASA DEVRİ 1.493,04
A-2 31.05.2018 BANKA DEVRİ 88.283,56
A-3  ÜYELERDEN AİDAT VE GECİKME TAHSİLATI 21.905,60
A-4 DİĞER GELİRLER (BAĞIŞ) 0,00
A-5 AYÇA ARITMA KATILIM 0,00
A-6 BANKA FON FAİZ GELİRİ 0,00
B- TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLAR 23.561,08
B-1 İŞÇİ ÜCRETLERİ 10.605,15
B-2 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ 800,00
B-3 ULAŞIM GİDERİ 50,00
B-4 MUHASEBE AVUKATLIK GİDERLERİ   0,00
B-5 HUZUR HAKKI GİDERLERİ 1.250,00
B-6 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ   490,08
B-7 ARITMA ELEKTRİK BAKIM ONARIM G 1.918,20
B-8 ÇEVRE DÜZENLEME (SİTE İÇİ BAKIM ONARIM) 900,98
B-9 TRAKTÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 3.700,30
B-10 İLAÇLAMA GİDERLERİ 0,00
B-11 SİTE İÇİ ELK. VE SU TESİSAT GİDERİ 830,00
B-12 NOTER VE MAHKEME HARÇ GİDERİ 0,00
B-13 BÜRO ELK. VE SU GİDERLERİ 232,42
B-14 BÜRO GENEL KIRTASİYE VB. 307,00
B-15 BANKA MASRAFI-DAMGA V. VB. 331,40
B-16 GENEL KURUL GİDERLERİ 931,80
B-17 HABERLEŞME GİDERLERİ 349,25
B-18 DİDİM BLD. ÖDENEN VERGİLER 0,00
B-19 SOKAK AYDINLATMA 525,50
B-20 DEMİRBAŞ ALIMI VE BAKIM ONARIM GİDERİ 339,00
B-21 TİCARET ODASI AİDAT GİDERLERİ 0,00
B-22 ASKİ GENEL MD. SU KATKI PAYI 0,00
C-  88.121,12
C-1 30.06.2018  DEVİR KASA 723,61
C-2 30.06.2018  DEVİR BANKA 87.397,51

2018 MAYIS AYI NAKİT AKIM (GELİR-GİDER ) TABLOSU

TH.SS. BÜYÜKEGE KONUT VE ARSA YAPI KOOPERATİFİ
                MAYIS 2018 NAKİT AKIM TABLOSU
A- TOPLAM NAKİT GİRİŞLER 96.874,55
A-1 30.04.2018 KASA DEVRİ 3.257,34
A-2 30.04.2018 BANKA DEVRİ 73.565,42
A-3  ÜYELERDEN AİDAT VE GECİKME TAHSİLATI 19.442,34
A-4 DİĞER GELİRLER (BAĞIŞ) 60,00
A-5 AYÇA ARITMA KATILIM 549,45
A-6 BANKA FON FAİZ GELİRİ 0,00
B- TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLAR 7.097,95
B-1 İŞÇİ ÜCRETLERİ 0,00
B-2 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ 0,00
B-3 ULAŞIM GİDERİ 100,00
B-4 MUHASEBE AVUKATLIK GİDERLERİ   1.200,00
B-5 HUZUR HAKKI GİDERLERİ 0,00
B-6 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ   0,00
B-7 ARITMA ELEKTRİK BAKIM ONARIM G 1.517,90
B-8 ÇEVRE DÜZENLEME (SİTE İÇİ BAKIM ONARIM) 1.695,00
B-9 TRAKTÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 300,00
B-10 İLAÇLAMA GİDERLERİ 0,00
B-11 SİTE İÇİ ELK. VE SU TESİSAT GİDERİ 20,00
B-12 NOTER VE MAHKEME HARÇ GİDERİ 0,00
B-13 BÜRO ELK. VE SU GİDERLERİ 17,70
B-14 BÜRO GENEL KIRTASİYE VB. 136,95
B-15 BANKA MASRAFI-DAMGA V. VB. 39,50
B-16 GENEL KURUL GİDERLERİ 0,00
B-17 HABERLEŞME GİDERLERİ 349,50
B-18 DİDİM BLD. ÖDENEN VERGİLER 440,00
B-19 SOKAK AYDINLATMA 1.281,40
B-20 DEMİRBAŞ ALIMI VE BAKIM ONARIM GİDERİ 0,00
B-21 TİCARET ODASI AİDAT GİDERLERİ 0,00
B-22 ASKİ GENEL MD. SU KATKI PAYI 0,00
C-  89.776,60
C-1 31.05.2018  DEVİR KASA 1.493,04
C-2 31.05.2018  DEVİR BANKA 88.283,56

25 TEMMUZ 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNDA ALINAN KARARLAR

Butoplantıda;

1.     2.     3.     4.     5.     6.     TasfiyeYönetim Kurul (Asil)                                 Tasfiye Yönetim Kurulu (Yedek)

1-MustafaÖZGÜL                                                     1- Haydar KILIÇ

2- CoşkunBİLGİN                                                    2-HalilYÖRÜK

3- KenanAYDIN                                                       3-GültekinYURTTUTAN

TasfiyeDenetim Kur.(Asil)                                    Tasfiye DenetimKur.(Yedek)

1-SedatVARAN                                                        1-YalçınATEŞ

2- İbrahimGÜLER                                                     2- Muzaffer GEZ

YönetimKurulu 26 Temmuz 2018  tarihinde  kendi aralarında toplanarak   aşağıdaki gibi görev dağılımı yapmıştır.

Başkan                                : Mustafa ÖZGÜL

                         Başkan Yardımcısı             : Coşkun BİLGİN

                         Muhasip Üye                       :  Kenan AYDIN

Kooperatifimizintemizliği önceliğimizdir. Bu cümleden olarak;

·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        Ortaklarımızın  Adres ve değişen telefon numaralarını yönetimeöncelikle bildirmelerini rica ediyoruz.

 

Huzurlu mutlu tatiller geçirmenizi diliyoruz.

 

Muhasip Üye                          BaşkanYardımcısı                             Başkan

Kenan AYDIN                      CoşkunBİLGİN                               MustafaÖZGÜL

 

 

 

 

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU KATILIM YAPILANDIRMANIN DURDURULMASI İÇİN VERİLECEK DİLEKÇE

DİDİM BELEDİYESİ ASKİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

                                                                                                        DİDİM

 

                                                                                                       ......../........./2018
                 Belediyenizin …….. ..... nolu su abonesiyim SU ALT YAPI KATILIM PAYI   bedelinin ödenmesi mahkeme kararı ile iptal edildiğinden söz konusu (Taksitlendirme) ödemesinin  iptalini rica ederim.


Saygılarımla,

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      ADISOYADI

                                                                                                                                                                                                                                                                             İmza

 

 

 

Adres: Didim Aski Efeler Mahallesi Kaçkar Caddesi

                No:10 DİDİM/AYDIN

 

 

Not : Dilekçeye kimlik fotokopisi ilave edilecektir.          

 

 

                                                                              

2017 AĞUSTOS NAKİT AKIM (GELİR- GİDER) TABLOSU

                       T.H.SS BÜYÜK EGE KONUT VE ARSA YAPI KOOPERATİFİ                                   AĞUSTOS 2017 NAKİT AKIM TABLOSUA -    TOPLAM NAKİT GİRİŞLER                                                                            83.236,74
     
   A-1 31.07.2017 KASA DEVRİ                                               673,90

         A-2 31.07.2017 BANKA DEVRİ                                        56.979,35

         A-3  ÜYELERDEN AİDAT VE GEÇİKME TAHSİLAT        25.283,49

        A-4    DİĞER GELİRLER (BAĞIŞ)                                          300,00

        A-5     AYÇA ARITMA KATILIM                                                    0,00
B-     TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLAR                                                                            25.303.03
         B-1 İŞÇİ ÜCRETLERİ                                                        8.681,32
         B-2 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ                                    0,00


         B-3 ULAŞIM GİDERİ                                                              260,60

         B-4 MUHASEBE AVUKATLIK GİDERİ                                  520,00         B-5 HUZUR HAKKI GİDERLERİ                                         2,500,00         B-6 TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ                                        0,00         B-7 ARITMA ELEKTRİK BAKIM ONARIM GİD.                  3.656,60           B-8 ÇEVRE DÜZENLEME(SİTE İÇİ BAKIM ONARIM)        1.412,50         B-9  TRAKTÖR BAKIM- YAKIT GİDERLERİ                             237,03         B-10 İLAÇLAMA GİDERLERİ                                                 2.145,00         B-11 SİTE İÇİ ELK.VE SU TESİSAT GİDERİ                                 0,00          B-12 NOTER MAHKEME HARÇ GİDERLERİ                            697,31          B-13 BÜRO GİDERLERİ                                                             754,00          B-14 BÜRO ELK.SU GİDERLERİ                                               754,90          B-15 BÜRO GENEL KIRTASİYE VB.                                             6,75          B-16 BANKA MASRAFI-DAMGA VERG.VB.                              89,24

          B-17 GENEL KURUL GİDERLERİ                                           1.532,40


          B-18 HABERLEŞME GİDERLERİ                                               330,50
          B-19 DİDİM BLD.ÖDENEN VERGİLER                                           0,00
          B-20 SOKAK AYDINLATMA                                                        726,60
          B-21 DEMİRBAŞ ALIMI VE BAKIM ONARIM GİDERİ                 702,10
          B-22 TİCARET ODASI AİDAT GİDERLERİ                                  392,55
          B-23 ASKİ GENEL MD.SU KATKI PAYI                                        257,63
          B-24 İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ                                                     0,00
          B-25 SAİR GİDERLERİ(MÜZİK EĞLENCE)                                  400,00

C-                                                                                                                              57.933,71                          C-1 31.08.2017 DEVİR KASA                                  2.466,56

                          C-2 31.08.2017 DEVİR BANKA                             55.467,15

                                        

  

 

           

       

    

2016 YILI GENEL KURUL SONUÇ MEKTUBU

TAS.HAL.SS.BÜYÜK EGE KONUT YAPI KOOPERATİFİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 09.08.2017 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.


Bu Toplantıda,

1- Yönetim Kurulu Bilançosu ve gelir gider tabloları okunarak,denetim kurulu raporu ile birlikte kabul ve ibra edildi.

2-2016 yılı bilanço kayıtlarına göre alınması gereken kıdem tazminatı hesabına 10.000.TL.yatırılmasına,

3-1 Eylül 2017 tarihinden itibaren aidatların 70.000 TL.olmasına 5.00 TL.'nın kıdem tazminatı hesabına yatırılmasına,

4- Geçikme faiz oranın aylık %10 olarak uygulanmasına karar verildi.


 • Site içerisine güvenlik kamerası konulması reddedildi.
 • Ananos Sisteminin kurulması yönetimin olanaklarından karşılanması kaydı ile yapılmasına karar verildi.
 • Zeytin ve yabanı ot mücadelesinde kullanılmak üzere 400 litrelik ilaç deposu alınması oy birliği ile karar verildi.
 • Kooperatifin Demirbaş malzemelerinin konulması için uygun bir yere depo yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
5-Yönetim Kurulu seçimine geçildi ve yönetim kuruluna 1 için görev verildi.Aşağıdaki yeni yönetim olarak seçilmiştir.
TASFİYE YÖNETİM KURULU (ASİL)                              TASFİYE YÖNETİM KURULU(YEDEK)

1-COŞKUN BİLGİN                                                          1-HAYDAR KILIÇ 

2-MUSTAFA ÖZGÜL                                                        2- HALİL YÖRÜK

3-KENAN AYDIN                                                              3-GÜLTEKİN YURTTUTAN
TASFİYE DENETİM KURULU (ASİL)                             TASFİYE DENETİM KURUL (YEDEK)

1-NURULLAH TEKSÖZ                                                     1- SEDAT VARAN

2-MEHMET ÖZDİNÇER                                                     2- MUZAFFER GEZ
6- Dilek Temennilerde görüşülenler de Haydar DERE site içi bazı bölgelerin Aydınlatılması yetersiz olduğu,Eşer ALTUNAY'ın oto parklara araba gölgeliklerini tek tip olarak yapılması için örnek bir proje sunmuştur.

   Yönetim Kurulu 10 Ağustos 2017 tarihinde kendi aralarında toplanarak aşağıdaki gibi görev dağılımı yapmıştır.                                        Başkan         : Mustafa ÖZGÜL

                                       II.Başkan       : Coşkun BİLGİN

                                      Muhasip Üye   : Kenan AYDINKooperatifimizin temizliği önceliğimizdir.Bu cümleden olarak;

 • Bahçe atıklarınızı lütfen yol kenarlarına sadece Pazar günleri çıkarınız.
 • Tadilat artıklarını yapan firmaya attırınız,aksi halde atıkları Kooperatif traktörüne(30.00TL)Mazot bedeli ödeyerek kendiniz veya yapan kişi yükleyecektir.
 • Bahçe sulamada kullanılan atıksu; üyelerimize program çerçevesinde eskiden olduğu gibi verilmeye devam edecektir.
 • Ortak alanlardaki zeytinlerin üyelerimiz tarafından toplanmaması önemle rica olunur.Toplayan kişilere de müdahale edilmesini,aksi halde toplayanların  belgelenerek tespit edildiği taktirde Jandarma ile iletişime geçilerek gerekli işlem yapılacaktır.
 • Komşunuzu rahatsız edecek gürültüler,mangal yakmalarınızı barbekü'de yapmanızı,barbekü yok ise eğer, bahçenizin münasip bir yerinde yakmanızı rica ederiz.
 • Komşunuzun ön veya arka kısımlarına havasına kesecek şekilde 40-50 cm geçecek şekilde olan bitki ve çamları lütfen dikmeyiniz. Bu zaten sitemizde biberiye gibi bitkilerle yapılmaktadır.Bunun dışındaki yükselen ağaçlara müsaade etmeyeceğimizi kural gereği bildiriyoruz.
 • Çatılarımız da  veya Ev arkalarında bulunan paslanmış,su deposu işlevi yitirmiş bulunan bu depoların kaldırılmasını rica ediyoruz. Bu konuda zaman zaman şikayetlerde almaktayız.Sizlere söküm konusunda hurdacılar yardımcı olabilirler.
 • Evlerini satan üyelerimizin satmadan önce yönetime aidatlarla ilgili durumlarını sormalarını,evi alan kişinin de kooperatife üye olması konusunda ilgili kişilerin uyarılmasını rica ediyoruz.
 • Üyelerimizin  aidatlarını zamanda yatırmasını; Adres ve telefon numaralarını yönetime öncelikle bildirmelerini rica ediyoruz.
Huzurlu mutlu tatiller geçirmenizi diliyoruz.


Muhasip Üye                                     II.Başkan                                         Başkan

Kenan AYDIN                                    Coşkun BİLGİN                              Mustafa ÖZGÜLGENEL KURULDA ALINAN KARARLAR- NAKİT AKIM TABLOSU

Sayın Üyelerimiz 2017 yılında yapılan 2016 yılı Genel Kurulundan sonra alınan kararlar dökümanlar kısmında yer almaktadır. Ayni zamanda her ay düzenli yapılmakta olan Gelir Gider cetveli dökümanlar kısmında yer almaktadır.


YÖNETİM

AYDIN BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ AKBÜK DİDİM - DİDİM SÖKE BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ

275 SÖKE-AKBÜK

 

 KULLAN AT KART

 TAM

 İNDİRİMLİ

SÖKE-YENİDOĞAN MAĞAZALAR

1 BİNİŞ

2,00 TL

1,50 TL

SÖKE-SARIKEMER

2 BİNİŞ

4,00 TL

3,00 TL

SÖKE-AKKÖY YOL AYRIMI

2 BİNİŞ

4,00 TL

3,00 TL

SÖKE-AKBÜK

3 BİNİŞ

6,00 TL

4,50 TL

SARIKEMER-AKKÖY YOL AYRIMI

2 BİNİŞ

2,75 TL

1,85 TL

SARIKEMER-AKBÜK

2 BİNİŞ

4,00 TL

3,00 TL

AKBÜK-DENİZKÖY

1 BİNİŞ

2,00 TL

1,50 TL

AKBÜK-AKKÖY YOL AYRIMI

2 BİNİŞ

2,75 TL

1,85 TL

AKBÜK ŞEHİRİÇİ

1 BİNİŞ

2,00 TL

1,50 TL

SÖKE ŞEHİRİÇİ

1 BİNİŞ

2,00 TL

1,50 TL

 

275 SÖKE-AKBÜK

SÖKE

AKBÜK

HAFTA İÇİ

CUMARTESİ

PAZAR

HAFTA İÇİ

CUMARTESİ

PAZAR

06:00

07:20

07:20

07:30

10:40

10:40

07:20

09:00

09:00

09:00

14:00

14:00

10:40

12:20

12:20

12:20

15:40

15:40

12:30

15:30

15:30

14:10

19:00

19:00

15:50

17:20

17:20

17:30

21:00

21:00

17:20

 

 

19:00

 

 

 

2017 YILINDA YAPILAN 2016 YILI GENEL KURUL GÜNDEMİ

Saplı ada Mevkii Akbük - Didim

KONU : 2016 Yılı olağan genel kurultoplantısı.

Sayın Üyemiz__________________________________

Kooperatifimizin2016 yılı Olağan  Genel Kurul toplantısı09 Ağustos 2017 Çarşamba günü  Saat:10.00’da  Büyük Ege Sitesi Park ve Seyiralanı  Akbük - Didim adresindeyapılacaktır.

   Bütün üyelerimizin belirtilen gün ve saatte toplantı mahallinde hazırbulunmaları gerekmektedir.  Mazereti dolayısıylatoplantıya katılamayacak üyelerimizin ekte sunulan vekâletnameyi doldurarakkendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Aşağıdaki gündemin görüşülmesi oybirliği ile karar altına alınmıştır.

YÖNETİM KURULU

Nuriye AKTAY                   Mustafa ÖZGÜL                             Coşkun BİLGİN

 

GÜNDEM                                                                   :

1-Açılış, yoklama, saygı duruşu

2- Divan seçimi ve divan heyetine genel kurul evraklarınınimza yetkisinin verilmesi

3- Yönetim Kurulu    2016 yılı faaliyet raporu, Bilanço ve Gelir- Gider tablosunun okunması ,

4 - Denetleme Kurulu 2016 yılı raporunun okunması

5- Okunan raporların müzakeresi ileBilanço, Gelir - Gider Tablosu  Yönetimve Denetim Kurullarının             2016  yılı için ayrı ayrı oylanıp ve  ibrası

6  - 2017 yılı TahminiBütçesinin görüşülmesi

7  - Yönetim Kurulunafasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi

8  - Gecikme faizoranının görüşülmesi kabul veya reddedilmesi halen  (%15)

9 - Kışın meydana gelen hırsızlık olaylarına tedbir olmasıbakımından site içine belirli yerlere kamera konulmasına

10- Kooperatifimiz üzerine kayıtlı olan 14 ada 29(235) nolusu basmanı Gayrı menkulünün, satışı için yönetim kuruluna yetki verilmesine

11- Kooperatifimiz ile   ilgiliaşağıdaki maddelerin görüşülüp  ayrı ayrıoylanmasına

·        ·        ·        Tespit edilecek olan uygun bir yerekooperatife ait Demirbaşların konulması için depo yapılmasına

12- Yönetim Kurulu için 3 Asil 3 Yedek, Denetim Kurulu için2 Asil 2 Yedek üye seçimi ve sürenin belirlenmesi

13- Dilek Temenni ve Kapanış

 

Not : Sayın Üyemiz ; GenelKurul’a katılamamanız halinde bir başka üyemiz veya 1.derecede akrabanız (eşi, annesi, babası, oğlu) vasıtası ile temsil edilebilirsiniz. Vekâletnamenin fax vefotokopisikabul edilmemektedir.

                V E K A L E T N A M E

                                                                                                                                                            

               Üyesi bulunduğum  Tas.Hal.S.S Büyük Ege Konut  Yapı Kooperatifinin 09/08/2017 tarihindeyapılacak olan olağan  genel kurultoplantısına mazeretim dolayısıyla katılamayacağımdan aşağıda adı soyadı iletatbik imzası bulunan kişinin Beni temsil etmesini ve kurulda çıkacak her türlükararı  peşinen kabul ettiğimi arz veimza ederim.

 

VEKİLTAYİN EDEN                                                                   VEKİLTAYİN EDİLEN

 

             AdıSoyadı  :                                                                                                     Adı Soyadı :

                       İmza:                                                                                                                      İmza  :          

     

        ORTAK NOSU:                                                                                                         ORTAK NOSU:

2017 NİSAN NAKİT AKIM (GELİR- GİDER)

TH.SS. BÜYÜKEGE KONUT VE ARSA YAPI KOOPERATİFİ
                 NİSAN 2017 NAKİT AKIM TABLOSU
A- TOPLAM NAKİT GİRİŞLER 64.215,85
A-1 31.03.2017 KASA DEVRİ 2.226,83
A-2 31.03.2017 BANKA DEVRİ 43.391,12
A-3  ÜYELERDEN AİDAT VE GECİKME TAHSİLATI 17.922,90
A-4 DİĞER GELİRLER 0,00
A-5 DİĞER GELİRLER(BAĞIŞ) 0,00
A-6 AYÇA ARITMA KATILIM 675,00
B- TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLAR 15.540,94
B-1 İŞÇİ ÜCRETLERİ 8.544,11
B-2 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ 0,00
B-3 ULAŞIM GİDERİ 0,00
B-4 MUHASEBE AVUKATLIK GİDERLERİ   1.358,36
B-5 HUZUR HAKKI GİDERLERİ 1.741,34
B-6 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ   90,50
B-7 ARITMA ELEKTRİK BAKIM ONARIM G 480,00
B-8 ÇEVRE DÜZENLEME (SİTE İÇİ BAKIM ONARIM) 680,08
B-9 TRAKTÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 250,00
B-10 İLAÇLAMA GİDERLERİ 0,00
B-11 SİTE İÇİ ELK. VE SU TESİSAT GİDERİ 500,00
B-12 NOTER VE MAHKEME HARÇ GİDERİ 0,00
B-13 BÜRO GİDERLERİ  0,00
B-14 BÜRO ELK. VE SU GİDERLERİ 24,80
B-15 BÜRO GENEL KIRTASİYE VB. 182,50
B-16 BANKA MASRAFI-DAMGA V. VB. 125,40
B-17 GENEL KURUL GİDERLERİ 0,00
B-18 HABERLEŞME GİDERLERİ 315,25
B-19 DİDİM BLD. ÖDENEN VERGİLER 0,00
B-20 SOKAK AYDINLATMA 548,60
B-21 DEMİRBAŞ ALIMI VE BAKIM ONARIM GİDERİ 550,00
B-22 TİCARET ODASI AİDAT GİDERLERİ 0,00
B-23 ASKİ GENEL MD. SU KATKI PAYI 0,00
B-24 İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ 150,00
C-  48.674,91
C-1 30.04.2017  DEVİR KASA 3.158,87
C-2 30.04.2017  DEVİR BANKA 45.516,04

2017 MAYIS NAKİT AKIM (GELİR- GİDER)

TH.SS. BÜYÜKEGE KONUT VE ARSA YAPI KOOPERATİFİ
                 MAYIS 2017 NAKİT AKIM TABLOSU
A- TOPLAM NAKİT GİRİŞLER 69.440,64
A-1 30.04.2017 KASA DEVRİ 3.158,87
A-2 30.04.2017 BANKA DEVRİ 45.516,04
A-3  ÜYELERDEN AİDAT VE GECİKME TAHSİLATI 20.515,73
A-4 DİĞER GELİRLER(BAĞIŞ) 250,00
A-5 AYÇA ARITMA KATILIM 0,00
B- TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLAR 24.215,45
B-1 İŞÇİ ÜCRETLERİ 12.971,33
B-2 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ 0,00
B-3 ULAŞIM GİDERİ 310,00
B-4 MUHASEBE AVUKATLIK GİDERLERİ   520,00
B-5 HUZUR HAKKI GİDERLERİ 1.250,00
B-6 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ   88,79
B-7 ARITMA ELEKTRİK BAKIM ONARIM G 894,36
B-8 ÇEVRE DÜZENLEME (SİTE İÇİ BAKIM ONARIM) 5.938,38
B-9 TRAKTÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 230,00
B-10 İLAÇLAMA GİDERLERİ 0,00
B-11 SİTE İÇİ ELK. VE SU TESİSAT GİDERİ 13,50
B-12 NOTER VE MAHKEME HARÇ GİDERİ 0,00
B-13 BÜRO GİDERLERİ  0,00
B-14 BÜRO ELK. VE SU GİDERLERİ 0,00
B-15 BÜRO GENEL KIRTASİYE VB. 0,00
B-16 BANKA MASRAFI-DAMGA V. VB. 113,60
B-17 GENEL KURUL GİDERLERİ 0,00
B-18 HABERLEŞME GİDERLERİ 321,75
B-19 DİDİM BLD. ÖDENEN VERGİLER 507,74
B-20 SOKAK AYDINLATMA 446,20
B-21 DEMİRBAŞ ALIMI VE BAKIM ONARIM GİDERİ 459,80
B-22 TİCARET ODASI AİDAT GİDERLERİ 0,00
B-23 ASKİ GENEL MD. SU KATKI PAYI 0,00
B-24 İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ 150,00
C-  45.525,19
C-1 31.05.2017  DEVİR KASA 2.320,30
C-2 30.05.2017  DEVİR BANKA 43.204,89

KONUTUNU KİRAYA VEREN ÜYELERİMİZ

Sitemizde ve komşu sitelerde bir çok hırsızlık olayı yaşanmıştır. Üyelerimizden konutlarını kiraya verenlerin kiracıları ile irtibata geçip kimlik fotokopisi ve kira sözleşmesinin fotokopisi ile Kooperatif Yönetimimize bildirmelerini rica ediyoruz.

YÖNETİM

VEFAT EDEN ÜYELERİN MİRASÇILARI

Değerli mirasçılar; ………… ölümünden sonra 3 ay içerisinde alacağınız veraset ilamından bir fotokopi ile, Kooperatifimizin ana sözleşmesinin 16. maddesi uyarınca mirasçıların bir araya gelerek aralarından seçecekleri bir mümessili (müşterek imzalı olarak) Kooperatifimize bildirmeleri gerekmektedir. Seçeceğiniz mümessil sizleri kooperatifte temsil edecektir.

Mümessil olan bu kişiye ait nüfus cüzdan fotokopisi,veraset ilamı varsa konut üzerinde hak sahibi olan kişinin mümessil yetkili kıldığına dair yazılı dilekçesi  ile birlikte ikametgâh adresi ve telefonunu bildirmesini rica ederiz.

KONUT SATIŞLARINDA KOOPERATİF YÖNETİMİNE GETİRİLECEK EVRAKLAR

KONUTU SATAN ÜYENİN SORUMLULUĞU : Kooperatif Yönetimine Kooperatifteki konutunu tüm hak ve vecibeleri ile ....... kişisine devrettiğini üyeliğinin düşürülmesi yeni üyenin üyeliğinin kabulüne dair dilekçe;KONUTU ALAN KİŞİ : Konutun sahibi olduğunu gösteren 1 adet tapu fotokopisi,1 adet kimlik fotokopisi, 1 adet resim ile müracaat etmelidir. 

YÖNETİM

2017 HAZİRAN NAKİT AKIM (GELİR- GİDER)

TH.SS. BÜYÜKEGE KONUT VE ARSA YAPI KOOPERATİFİ
                 HAZİRAN 2017 NAKİT AKIM TABLOSU
A- TOPLAM NAKİT GİRİŞLER 85.129,27
A-1 31.05.2017 KASA DEVRİ 2.320,30
A-2 31.05.2017 BANKA DEVRİ 43.204,89
A-3  ÜYELERDEN AİDAT VE GECİKME TAHSİLATI 38.174,08
A-4 DİĞER GELİRLER 930,00
A-5 MUSTAFA ÖZGÜL (EMANET) 500,00
A-6 AYÇA ARITMA KATILIM 0,00
B- TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLAR 26.215,19
B-1 İŞÇİ ÜCRETLERİ 10.568,20
B-2 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ 0,00
B-3 ULAŞIM GİDERİ 300,00
B-4 MUHASEBE AVUKATLIK GİDERLERİ   0,00
B-5 HUZUR HAKKI GİDERLERİ 1.250,00
B-6 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ   173,00
B-7 ARITMA ELEKTRİK BAKIM ONARIM G 1.297,50
B-8 ÇEVRE DÜZENLEME (SİTE İÇİ BAKIM ONARIM) 5.479,58
B-9 TRAKTÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 0,00
B-10 İLAÇLAMA GİDERLERİ 1.155,00
B-11 SİTE İÇİ ELK. VE SU TESİSAT GİDERİ 691,00
B-12 NOTER VE MAHKEME HARÇ GİDERİ 573,66
B-13 BÜRO GİDERLERİ  0,00
B-14 BÜRO ELK. VE SU GİDERLERİ 76,50
B-15 BÜRO GENEL KIRTASİYE VB. 409,70
B-16 BANKA MASRAFI-DAMGA V. VB. 324,30
B-17 GENEL KURUL GİDERLERİ 0,00
B-18 HABERLEŞME GİDERLERİ 323,25
B-19 DİDİM BLD. ÖDENEN VERGİLER 0,00
B-20 SOKAK AYDINLATMA 443,50
B-21 DEMİRBAŞ ALIMI VE BAKIM ONARIM GİDERİ 3.000,00
B-22 TİCARET ODASI AİDAT GİDERLERİ 0,00
B-23 ASKİ GENEL MD. SU KATKI PAYI 0,00
B-24 İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ 150,00
C-  58.914,08
C-1 30.06.2017  DEVİR KASA 759,10
C-2 30.06.2017  DEVİR BANKA 58.154,98

2015 YILI GENEL KURUL TOPLANTSINDA ALINAN FAİZ KARARI HAKKINDA
KOOPERATİF AİDATLARI MIZIN FAİZ ORANI HER YIL YAPILAN GENEL KURUL NETİCESİNDE BELİRLENMEKTEDİR. 2016-2017 YILI İÇİN AYLIK FAİZ ORANI%15 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

 9-Geçikme faiz oranı görüşüldü %15 olarak aynen devamına oy birliği ile karar verildi.10-Site içerisinde bulunan zeytin ağaçlarının meyvelerinin site menfaatine göre değerlendirilmesi konusunda yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
11-Arsalar ve internetin durumu görüşüldü arsaların öncelikle sınırlarının belirlenerek ne şekilde değerlendirileceği konusunu araştırmak üzere yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
12-Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimine geçildi.

Tasfiye Yönetim Kurulu (Asil)                                     
1-Mustafa  ÖZGÜL
2-Coşkun BİLGİN
3-Nuriye AKTAY                                                                          

Tasfiye Yönetim Kurulu (Yedek)
1-Süleyman ALTUN
2-Halil YÖRÜK
3-Hakkı SAĞ

Tasfiye Denetim Kurulu (Asil)
1-Nurullah TÖKSÖZ
2-Mehmet ÖZDİNÇER                                                                 

Tasfiye Denetim Kurulu (Yedek)
1-Sedat VARAN
2-Gültekin YURTTUTAN

13-Dilek ve Temennilerde söz alan üye Erdoğan Satıcı kooperatife ait ortak alanların keyfi olarak üyeler tarafından kullanıldığı (otopark vs) bildirdi. Başkaca söz alan ve alınan kararlara itiraz eden olmadığından toplantı saat 15.00 kapatıldı. Bu tutanak toplantı yerinde 2 nüsha olarak düzenlenip imza altına alındı. 27.07.2016 Akbük

Divan Başkanı
Ali Osman ÇAĞLAYAN     

Katip Üye
Orhan GÜLAY

Oy Sayıcı
Sedat VARAN

Bakanlık Temsilcisi
Erdoğan POLAT

Bakanlık Temsilcisi
Meral GEZGİN